fbih

BiH

U Službenim novinama Federacije BiH nedavno je objavljen Zakon o dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja,…